De theorie van alles

Inleiding website

Deze website heeft als doel aan te geven waar het knelpunt ligt om te komen tot een theorie van alles.

Het is immers bekend dat de kwantum theorie niet te verenigen is met de algemene relativiteits theorie van Albert Einstein.

Knelpunt is, naar mijn inzicht, een verkeerde interpretatie van wat nu precies ‘golft’ in de kwantummechanica:

Over quantum mechanica

Graag wil ik het publiek/wetenschap uitleggen wat mijn beweegredenen zijn. Het is niet mijn bedoeling om met vage alternatieve theorieën te komen. Wel is het mijn bedoeling om inzicht te geven in de kwestie van waarom de kwantummechanica niet is te combineren met de RT van Einstein.

De materie contractie voorafgaand aan de oerknal
Waarom linksdraaiende neutrino’s
Unification relativity with quantummechanics
Waterstof atoom, relativistische energie niveaus
Verklaring versnelde expansie heelal
Overzicht heelal evolutie

Hoe zit het universum in elkaar?

Waterstof molecuul

Atoom model

Alle downloads

Copyrights ® 2022 THEORIEVANALLES *** design SwebS